ਪੋਚਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 

ਬੀਵੀ ਦੀ ਲਾਲਾ-ਲਾਲਾ 

ਫਰਸ਼ ਤੇ ਪੈੜਾਂ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ