ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ-

ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ‘ਚ ਬਲ ਰਿਹਾ

ਦੀਪ ਚਮੁਖੀਆ

ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲ