ਤਿੱਤਲੀ 

ਗੁਲਾਬ ਤੋਂ ਉੱਡੀ

ਅਮਲਤਾਸ਼ ਵੱਲ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ