ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਸਮਾਨ

ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਸੇਜ

ਗੱਡੀ ਝਾਲਰਾਂ ਵਾਲੀ

ਹਾਇਗਾ: ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ

ਤਸਵੀਰ .. ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ…