ਸੰਧੂਰੀ ਅਸਮਾਨ

ਉਸਦੀ ਹਥੇਲੀ ‘ਤੇ

ਕਰੀਰ ਦੇ ਫੁੱਲ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ