ਸਜੀ ਰੰਗੋਲੀ

ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਡਾਰ

ਥਿਰਕਣ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ

ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ