ਦਿਵਾਲੀ…

ਬਾਪੂ ਲਿਸ਼ਕਾਵੇ ਮੱਝਾਂ

ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ਼ 

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ