ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਦੀਵੇ

ਘਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ

ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ

ਕੰਵਲਜੀਤ ਹਰੀ ਨੌ