ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝਿਲਮਿਲ

ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ

ਮੋਤੀਏ ਮਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ

ਗੀਤ ਅਰੋੜਾ