ਮਜਦੂਰ ਵੇਖੇ

ਕਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵੱਲ

ਕਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵੱਲ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ