ਮੁੱਖੜੇ ‘ਤੇ

ਦੀਵੇ ਦਾ ਚਾਨਣ

ਜਗ-ਮਗ ਕਰੇ ਬਨੇਰਾ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ