ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਫੁੱਲ
ਪੁੱਟ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਲਾਇਆ
ਅੰਮੜੀ ਬੇਦਰਦੀ

-ਪ੍ਰੋ.ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ
ਦੌਦਰ (ਮੋਗਾ)