ਹੜ ਤੋਂ ਬਚਿਆ
ਤੁਪਕਾ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ
ਨਿੱਮ ਦਾ ਪੱਤਾ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ