ਹੜ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਘਟਿਆ
ਤੁਪਕਾ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ
ਨਿੱਮ ਦਾ ਪੱਤਾ

ਫੋਟੋ: ਪਰਮਜੀਤ ਕੱਟੂ
ਹਾਇਕੂ: ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ