ਇਕ ਹੱਥ ਛਤਰੀ
ਦੂਜੇ ਮੌਜੇ
ਵੱਟੋ ਵੱਟ ਤੁਰੇ


-ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ