ਜਲ-ਚਿੱਤਰ–

ਮਟ-ਮੈਲ਼ਾ ਰੰਗ

ਕੌਫੀ ਦੀ ਮਹਿਕ

ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਤ੍ਰਿਕ

جل-چتر
مٹ-میلا رنگ
کوفی دی مہک

منجیت سنگھ چاترک