ਗੁਜ਼ਰੇ ਤਾਏ ਦੀ ਯਾਦ…

ਬੀੜੀਆਂ ਦਾ ਬੰਡਲ

ਡੋਡਿਆਂ ਦਾ ਬਾਟਾ

-ਅਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ

گزرے تائے دی یاد
بیڑیاں دا بنڈل
ڈوڈیاں دا باٹا

امندیپ دھالیوال