ਬੀਮਾਰ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਮੁੜਿਆ

ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਅਚਾਰ

ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿੜਿਆ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ

بیمار ہسپتالوں مڑیا
دال روٹی نال اچار
ویکھ ویکھ کے کھڑیا

گرمیت سندھو