ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੰਗਲਾ…

ਬਨੇਰੇ ਬੋਲੇ ਕਾਂ

ਬੂਹੇ ਜੰਦਰਾ

ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਏ

عالیشان بنگلا
بنیرے بولے کاں
بوہے جندرا

ستنتر رائے