ਬਰਫ਼਼ ਬਾਰੀ…

ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ  ਘਾਹ ‘ਤੇ

ਤੁਰਿਆਂ ਲਿਫ਼ਦੀ ਜਾਵੇ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ

برف باری
چٹی چادر  گھاہ ‘تے
تریاں لفدی جاوے

گرمیت سندھو

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ