ਠਰੀ ਸਕੂਲੋਂ ਆਈ

ਪੋਤੀ ਲੱਭ ਰਹੀ

ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਰਜਾਈ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ

ٹھری سکولوں آئی
پوتی لبھّ رہی
دادی نال رجائی

گرمیت سندھو

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ