ਸੂਰਜ ਤੇ ਬੱਦਲ

ਲੁੱਕਣ ਮੀਚੀ

ਧਰਤੀ ਠੰਡੀ ਠਾਰ

ਮਹਿੰਦਰ ਰਿਸ਼ਮ

سورج تے بدل
لکن میچی
دھرتی ٹھنڈی ٹھار

مہیندر رشم