ਸਿਆਲ ਦੀ ਧੁੱਪ

ਵਗਦੀ ਵਾਅ

ਕੋਸੀ ਲਗੇ,ਕਾਂਬਾ ਛੇੜੇ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ

سیال دی دھپّ
وگدی واء
کوسی لگے،کانبا چھیڑے

گرمیت سندھو

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ