ਢਹੀ ਹਵੇਲੀ

ਨਾਲੇ ਢਹਿ ਗਿਆ

ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਤਤਲਾ

ڈھہی حویلی
نالے ڈھیہہ گیا
پڑدادے دا ناں

ہروندر تتلا