ਪਰਵਾਸੀ ਪੋਤਾ

ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ

ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ

ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

پرواسی پوتا
بے بے نوں سمجھاوے
بلڈّ پریشر دی مشین

گرندرجیت سنگھ