ਕਾਹਲ…

ਦੇਸ ਜਾਣ ਦੀ

ਫਿਰ, ਪਰਤ ਆਉਣ ਦੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ

کاہل
دیس جان دی
پھر، پرط آؤن دی

گرمیت سندھو