ਲਾਲ ਬੇਰ ਦਿਸੇ

ਮਲ਼ਿਆਂ ਕੋਲੋਂ

ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਂਦਿਆਂ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ

لال بیر دسے
ملیاں کولوں
پلہ چھڈاؤندیاں

گرمیت سندھو