ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ
ਝੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ
ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਬਾਬੇ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਮਾਂਗਟ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ