ਝੱਖੜ ਝੁੱਲੇ
ਟੰਗਿਆ ਨਜਰ ਵੱਟੂ
ਸਣੇ ਬਨੇਰੇ ਥੱਲੇ

ਅਵਨਿੰਦਰ ਮਾਂਗਟ

جھکھڑ جھلے
ٹنگیا نظر وٹو
سنے بنیرے تھلے

اونندر مانگٹ