ਅਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ

ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ

ਕੌੜੇ ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋਏ

ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ , ਜਮਾਤ ਸੱਤਵੀਂ , ਸ ਮ ਸਕੂਲ , ਫਤਿਹਪੁਰ (ਮਾਨਸਾ )