ਸਕੂਲੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ

ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਵੱਡਾ ਕੁੱਤਾ

ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗੇ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ , ਜਮਾਤ ਸੱਤਵੀਂ , ਸ ਮ ਸਕੂਲ , ਫਤਿਹਪੁਰ (ਮਾਨਸਾ )