ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ

ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥੀ

ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਣ

ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਠਕ ਰੂਬਲ

اِکٹھے بیٹھے
گُتھم گُتھی
پھیر اِکٹھے کھیڈن

دوندر پاٹھک روبل