ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ

ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਵੇਖਣ ਆਏ

ਮਛਰ, ਸੱਪ ਤੇ ਬਾਂਦਰ

ਕੁਲਜੀਤ ਬਰਾੜ

کامنویلتھ کھیڈاں
خالی سیٹاں ویکھن آئے
مچھر، سپّ تے باندر

کلجیت براڑ