ਮੱਝ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ

ਗਾਣਾ ਗਾਵੇ

‘ਚੱਲ ਨੀ ਬੱਕੀਏ ਦਾਨਾਬਾਦ’

ਹਰਵਿੰਦਰ ਤਤਲਾ

مجھّ ‘تے چڑھیا
گانا گاوے
‘چل نی بکیئے دان آباد’

ہروندر تتلا