ਵਿੰਹਦੇ ਵਿੰਹਦੇ

ਸੁਹਣੀ ਤਿਤਲੀ

ਲੜਿਆ ਮੱਛਰ

ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ

ونہدے ونہدے
سوہنی تتلی
لڑیا مچھر

سورن سنگھ