ਨੌਵੀਂ ਦੀ ਰਾਤ

ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ

ਚੱਪਾ ਕੁ ਚੰਨ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ

نوویں دی رات
تارے چمکدے
چپا کو چن

گرمیت سندھو