ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ
ਝਕ ਗਈ
ਬਿਸ਼ਨੀ ਦੀ ਭਾਬੀ

ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ

کہندے کہندے
جھک گئی
بشنی دی بھابی

سورن سنگھ