ਸਹੇਲੀ ਨੇ
ਕਲੀਰੇ ਭੰਨੇ
ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸਦੀ?

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ

سہیلی نے
کلیرے بھنے
اگلی واری کِسدی؟

اروندر کور