ਨੀਲੇ ਅੰਬਰੀਂ ਇਲ੍ਹ
ਪਰ ਨਾ ਹਿਲਾਵੇ
ਹਵਾ ਤੇ ਤਰਦੀ

ਅਵਨਿੰਦਰ ਮਾਂਗਟ

نیلے عنبریں الھ
پر نہ ہلاوے
ہوا تے تردی

اونندر مانگٹ