ਪੀਂਘ ਝੂਟੇ ਬੱਚਾ

ਹਾਸੇ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ

ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਉੱਚਾ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ

پینگھ جھوٹے بچہ
ہاسے دا 
اُچا نیواں اُچا

امرجیت ساتھی

شاہ مُکھی روپ : جسوندر سنگھ
ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਰੂਪ : ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ