ਚੰਨ ਚਾਨਣੀ

ਹੋਈ ਨੇੜੇ

ਬਣੀ ਤਰੇਲ

ਰੋਜ਼ੀ ਮਾਨ

چن چاننی
ہوئی نیڑے
بنی تریل

روزی مان

شاہ مُکھی روپ : جسوندر سنگھ
ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਰੂਪ : ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ