ਗਲ਼ ਗਿਟਾਰ

ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ

ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ

ਫੋਟੋ: ਐਂਬਰ, ਉਮਰ ਦੋ ਸਾਲ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੋਤੀ।

گل گٹار
سپنے وڈے
بال کلاکار

دربارا سنگھ

فوٹو: ایمبر، عمر دو سال، دربارا سنگھ جی دی پوتی۔