ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ…

ਧੀ ਵਾਲ ਸਵਾਰੇ

ਹੌਕੇ ਧੌਲੇ ਮਾਂ

ਅਵਨਿੰਦਰ ਮਾਂਗਟ

اک شیشہ…
دھی وال سوارے
ہوکے دھولے ماں

اونندر مانگٹ