ਹਾਇਗਾ: ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਹਾਇਕੂ: ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ

رین بسیرا
پتے پنچھی
اکو ٹہنی

گرمیت سندھو