ਗੁਰੂਘਰ ਬੈਠੇ

ਲੋਕੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸ਼ਬਦ

ਮਾਂ ਦੇਖੇ ਬੱਚਾ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਾਥੀ

گروگھر بیٹھے
لوکیں سندے شبد
ماں دیکھے بچہ

سریندر ساتھی