ਪਾਣੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ

ਨਿੱਕੀ ਬਾਲੜੀ

ਅਕਸ ‘ਤੇ ਮੋਹਿਤ

ਮਹਿੰਦਰ ਰਿਸ਼ਮ

پانی شیشہ
نِکی بالڑی
عکس ‘تے موہت

مہیندر رشم

شاہ مُکھی روپ  : جسوندر سنگھ
ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਰੂਪ : ਜਸਵਿਂਦਰ ਸਿੰਘ