ਤਿਤਲੀ ਜਿਹੀ

ਤਿਤਲੀਆਂ ਫੜਦੀ

ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਤਾਤਲਾ

تتلی جہی
تتلیاں پھڑدی
رنگ برنگیاں

ہروندر تاتلا
شاہ مُکھی روپ : جسوندر سنگھ

ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਰੂਪ : ਜਸਿਵੰਦਰ ਸਿੰਘ