ਦੂਰ ਖਲੋ ਕੇ

ਗਿੱਧਾ ਤੱਕਦੀ

ਚਿੱਟੀ ਚੁੰਨੀ ਵਾਲੀ

ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ

دور کھلو کے
گدھا تکدی
چٹی چنی والی

سورن سنگھ
شاہ مُکھی روپ : جسوندر سنگھ
ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਰੂਪ : ਜਸਿਵੰਦਰ ਸਿੰਘ