ਬਦਲ਼ ਗੱਜੇ

ਝਲਿਆਨੀ ਸਾਂਭ ਪਾਥੀਆਂ

ਬੇਬੇ ਚੁੱਲੇ ਹਾਰੇ ਕੱਜੇ

ਦੀਪੀ ਸੰਧੂ

بدّل گجے
جھلیانی سانبھ پاتھیآں
بیبے چُلھے ہارے کجے

دیپی سندھو