ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਤਾੜੀ

ਤਿਤਲੀ ਬਣਕੇ

ਫੁੱਲਾਂ ਕੋਲ ਜਾਕੇ

ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ

کون ماردا تاڑی
تتلی بنکے
پھلاں کول جاکے

سندیپ سنگھ دیوانہ